Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική
Transoral Robotic Surgery • T.O.R.S.

Aποτελεί την πιο προηγμένη χειρουργική μέθοδο θεραπείας της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου
και την αντιμετώπιση καλοήθων και κοκοήθων όγκων της οπίσθιας περιοχής της
γλώσσας και του στοματοφάρυγγα.

Profile Designer
Aπόδοση αρμονικών αναλογιών προσώπου

Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι ο μόνος που έχει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες,
ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο σύνολο των ανατομικών δομών
του προσώπου (δέρμα, μυς, οστά, χόνδροι), αποδίδοντας το καλύτερο δυνατό
αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ογκολογική Χειρουργική Στόματος,
Σιελογόνων αδένων, Γνάθων, Κεφαλής & Τραχήλου

Ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρούργος είναι ο πλέον ειδικός για τη διάγνωση
και τη χειρουργική αντιμετώπιση των καλοήθων και κακοήθων βλαβών
της περιοχής του στόματος, του προσώπου και των γνάθων.

ΑΠΝΟΙΕΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Αποφρακτικές άπνοιες ύπνου - Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική (T.O.R.S.)

Robotic Jaw-Face Surgery

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 

Η Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική (Transoral Robotic Surgery • T.O.R.S.) αποτελεί την πιο προηγμένη χειρουργική μέθοδο θεραπείας της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου και την αντιμετώπιση καλοήθων και κοκοήθων όγκων της οπίσθιας περιοχής της γλώσσας και του στοματοφάρυγγα.

 

Χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό σύστημα για την καθοδήγηση των χειρουργικών εργαλείων, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να κάνει κινήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα και ευελιξία. Προσφέρει επίσης ενισχυμένη οπτική του χειρουργικού πεδίου, δίνοντας τη δυνατότητα στον χειρουργό να εκτελεί με μεγαλύτερη ασφάλεια ακόμα και τις πιο πολύπλοκες και τεχνικά δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις. 

Σύμφωνα με μελέτες η διαστοματική ρομποτική χειρουργική συνδέεται με ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου, ταχύτερη επούλωση και αποθεραπεία, περιορισμό της δυσκολίας στην κατάποση και την ομιλία μετά την επέμβαση, σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές μεθόδους.

 

Da Vinci Xi HD

Το σύστημα ρομποτικής Da Vinci Xi, HD Έκδοση 2019 του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών, αποτελεί το πιο εξελιγμένο σύστημα ρομποτικής ιατρικής τεχνολογίας. Το σύστημα Da Vinci Xi αποτελείται από ένα ρομποτικά καθοδηγούμενο ενδοσκόπιο, το οποίο προσφέρει μια υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας, τρισδιάστατη εικόνα της οπίσθιας περιοχής του στόματος, και δύο ρομποτικά καθοδηγούμενα εργαλεία, που υποκαθιστούν ουσιαστικά τα χέρια του χειρουργού, και δίνουν τη δυνατότητα στον επεμβαίνοντα να εκτελεί με μεγάλη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ακόμα και τις πιο λεπτές και πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις.

 

ΑΠΝΟΙΕΣ ΥΠΝΟΥ • ΡΟΧΑΛΗΤΟ

Αποφρακτικές Άπνοιες Ύπνου

Η ρομποτική χειρουργική προσφέρει μόνιμη και οριστική λύση σε όσους ταλαιπωρούνται από αποφρακτικές άπνοιες ύπνου ή θέλουν να απαλλαγούν από τη μάσκα CPAPή Bi-PAP. Με τη ρομποτική τεχνολογία επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στη καθημερινότητα, σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές μεθόδους.

 

Έντονο Ροχαλητο

Προηγμένη φαρυγγο – υπερωιο – σταφυλαπλαστική για οριστική απαλλαγή από το ενοχλητικό ροχαλητό, με ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και του κινδύνου ανάρροιας τροφών από τη μύτη.

 

ΟΓΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ

Χειρουργική Ογκολογία

Για τη χειρουργική προσπέλαση των όγκων του οπισθίου τμήματος της γλώσσας και της περιοχής του οροφάρυγγα απαιτούνται συνήθως εκτεταμένες τομές στο λαιμό και διατομή του οστού της κάτω γνάθου.  

Με τη βοήθεια του Da Vinci Xi HD 2019, μπορούμε να πετύχουμε αφαίρεση καλοήθων και κακοήθων όγκων της οπίσθιας περιοχής της γλώσσας και του φάρυγγα, αποφεύγοντας τις τομές στο λαιμό και την οστεοτομία της γνάθου. Επίσης με το σύστημα Da Vinci Xi HD 2019 δίνεται η δυνατότητα στον επεμβαίνοντα να αφαιρεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον όγκο από τους παρακείμενους ιστούς.

 

Ενδείξεις ρομποτικής εκτομής όγκων

Ασθενείς που είναι καπνιστές ή έχουν όγκους αρνητικούς για τον ιό HPV, ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβληθούν σε χειρουργική θεραπεία, καθώς οι όγκοι αυτοί συχνά δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην ακτινοβολία και τη χημειοθεραπεία.

Η ρομποτική χειρουργική χρησιμοποιείται κατά βάση για την εκτομή όγκων σε αρχόμενο σταδίο και χωρίς εμπλοκή των επιχώριων τραχηλικών λεμφαδένων. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν περίπου στο 20 με 30% των ασθενών με όγκους στην περιοχή του στόματος και του φάρυγγα.

 

Πλεονεκτήματα ρομποτικής θεραπείας

Σύμφωνα με μελέτες η διαστοματική ρομποτική χειρουργική - Transoral Robotic Surgery (TORS) - συνδέεται με ταχύτερη επούλωση και αποθεραπεία, ελαχιστοποίηση της δυσκολίας στην κατάποση και την ομιλία και μικρότερες ή καθόλου χειρουργικές τομές, σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές μεθόδους.

 

Βραχυθεραπεία

Η ρομποτική τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα αντιμετώπισης κακοήθων νεοπλασμάτων της βάσης της γλώσσας και του στοματοφάρυγγα, οι οποίοι δεν έχουν ένδειξη χειρουργικής αφαίρεσης, με τη τεχνική της βραχυθεραπείας, υπό την καθοδήγηση του ακτινοθεραπευτικού τμήματος του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Η βραχυθεραπεία είναι μια εξελιγμένη μορφή αποτελεσματικής και εντοπισμένης στην περιοχή του καρκίνου ακτινοθεραπείας, η οποία εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα ογκολογικά κέντρα.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική (Transoral Robotic Surgery • T.O.R.S.) αποτελεί την πιο προηγμένη χειρουργική μέθοδο θεραπείας της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου και αντιμετώπισης καλοήθων και κοκοήθων όγκων της οπίσθιας περιοχής της γλώσσας και του στοματοφάρυγγα. Χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό σύστημα για την καθοδήγηση των χειρουργικών εργαλείων, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να κάνει κινήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα και ευελιξία.

Η Ρομποτική Χειρουργική πλεονεκτεί σε σχέση με την παραδοσιακή χειρουργική στην :

•   Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
•   Ταχύτερη επούλωση και αποθεραπεία
•   Λιγότερη αιμορραγία
•   Λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο
•   Άμεση επιστροφή στην εργασία
•   Περιορισμό της δυσκολίας στην κατάποση και την ομιλία μετά την επέμβαση

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αποφρακτικές Άπνοιες Ύπνου

Η ρομποτική χειρουργική προσφέρει μόνιμη και οριστική λύση σε όσους ταλαιπωρούνται από αποφρακτικές άπνοιες ύπνου ή θέλουν να απαλλαγούν από τη μάσκα CPAPή Bi-PAP. Με τη ρομποτική τεχνολογία επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα, σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές μεθόδους.

 

Έντονο Ροχαλητό

Προηγμένη φαρυγγο – υπερωιο – σταφυλαπλαστική για οριστική απολλαγή από το ενοχλητικό ροχαλητό, με ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και του κινδύνου ανάρροιας τροφών από τη μύτη.

 

Καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες στόματος

Για τη χειρουργική προσπέλαση βλαβών (π.χ. λευκοπλακία) και όγκων (καλοήθων ή κακοήθων) του οπίσθιου τμήματος της γλώσσας και της περιοχής του οροφάρυγγα.