Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική
Transoral Robotic Surgery • T.O.R.S.

Aποτελεί την πιο προηγμένη χειρουργική μέθοδο θεραπείας της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου
και την αντιμετώπιση καλοήθων και κοκοήθων όγκων της οπίσθιας περιοχής της
γλώσσας και του στοματοφάρυγγα.

Profile Designer
Aπόδοση αρμονικών αναλογιών προσώπου

Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι ο μόνος που έχει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες,
ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο σύνολο των ανατομικών δομών
του προσώπου (δέρμα, μυς, οστά, χόνδροι), αποδίδοντας το καλύτερο δυνατό
αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ογκολογική Χειρουργική Στόματος,
Σιελογόνων αδένων, Γνάθων, Κεφαλής & Τραχήλου

Ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρούργος είναι ο πλέον ειδικός για τη διάγνωση
και τη χειρουργική αντιμετώπιση των καλοήθων και κακοήθων βλαβών
της περιοχής του στόματος, του προσώπου και των γνάθων.

ΑΠΝΟΙΕΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Αποφρακτικές άπνοιες ύπνου - Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική (T.O.R.S.)

Indications for Surgical Treatment

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η χειρουργική θεραπεία προσφέρει μόνιμη και οριστική λύση σε όσους ταλαιπωρούνται από μέτριας εώς βαριάς μορφής αποφρακτικές άπνοιες, με ποσοστά επιτυχίας τα οποία φθάνουν έως και 90%. Μπορεί επίσης να βοηθήσει όσους δε βελτιώθηκαν ή δεν προσαρμόστηκαν στη χρήση των συσκευών CPAP ή Bi-PAP.  Η ρομποτική τεχνολογία προσφέρει ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και των επιπλοκών, σημαντική μείωση του χρόνου νοσηλείας και σημαντικά πιο γρήγορη ανάρρωση.

Η χειρουργική θεραπέια αποτελεί τη λύση εκλογής σε περιτπώσεις που

•  RDI > 1
•  Υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας
•  Υποξυγοναιμίας < 90%
•  Αρρυθμιών
•  Αποτυχίας της μάσκας CPAP
• Μη ανοχής στη μάσκας CPAP

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Φαρυγγο – υπερωιο – σταφυλαπλαστική (Uvulopalatopharyngoplasty)

Eκτομή τμήματος της μακρυάς και χαλαρής μαλακής υπερώας και σταφυλής. Στις περισσότερες των περιπτώσεων θα πρέπει να συνδυάζεται με κάποια από τις ακόλουθες επεμβάσεις.

 

Πρόσθια μετατόπιση γενειογλωσσικού μυ (Genioglossus advancement)

Προς τα εμπρός μετατόπιση της βάσης της γλώσσας, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του φάρυγγα κατά τη διάρκεια του ύπνου, αποφράζοντας τον αεραγωγό.

 

Ανάρτηση του υοειδούς οστού (Hyoid suspension)

Ανάρτηση του υοειδούς οστού στην κάτω γνάθο, βοηθάει να παραμένει ανοικτός ο αεραγωγός κατά τη διάρκεια του ύπνου. Συνχά συνδυάζεται με πρόσθια μετατόπιση του γενειογλωσσικού μυ.

 

Ορθογναθική χειρουργική (Corrective Jaw Surgery)

Προς τα εμπρός μετατόπιση της κάτω (Mandibular Advancement) και της άνω γνάθου (Maxillomandibular Advancement) διευρύνει σημαντικά τον αεραγωγό, δίνοντας οριστική και μόνιμη λύση σε πάνω από 90% των περιπτώσεων αποφρακτικής υπνικής άπνοιας.

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική (Transoral Robotic Surgery • T.O.R.S.) αποτελεί την πιο προηγμένη χειρουργική μέθοδο θεραπείας της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου και την αντιμετώπιση καλοήθων και κοκοήθων όγκων της οπίσθιας περιοχής της γλώσσας και του στοματοφάρυγγα. 

Χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό σύστημα για την καθοδήγηση των χειρουργικών εργαλείων, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να κάνει κινήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα και ευελιξία. Προσφέρει επίσης ενισχυμένη οπτική του χειρουργικού πεδίου, δίνοντας τη δυνατότητα στον χειρουργό να εκτελεί με μεγαλύτερη ασφάλεια ακόμα και τις πιο πολύπλοκες και τεχνικά δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με μελέτες η διαστοματική ρομποτική χειρουργική συνδέεται με ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου, ταχύτερη επούλωση και αποθεραπεία, περιορισμό της δυσκολίας στην κατάποση και την ομιλία μετά την επέμβαση, σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές μεθοδούς.