Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική
Transoral Robotic Surgery • T.O.R.S.

Aποτελεί την πιο προηγμένη χειρουργική μέθοδο θεραπείας της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου
και την αντιμετώπιση καλοήθων και κοκοήθων όγκων της οπίσθιας περιοχής της
γλώσσας και του στοματοφάρυγγα.

Profile Designer
Aπόδοση αρμονικών αναλογιών προσώπου

Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι ο μόνος που έχει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες,
ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο σύνολο των ανατομικών δομών
του προσώπου (δέρμα, μυς, οστά, χόνδροι), αποδίδοντας το καλύτερο δυνατό
αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ογκολογική Χειρουργική Στόματος,
Σιελογόνων αδένων, Γνάθων, Κεφαλής & Τραχήλου

Ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρούργος είναι ο πλέον ειδικός για τη διάγνωση
και τη χειρουργική αντιμετώπιση των καλοήθων και κακοήθων βλαβών
της περιοχής του στόματος, του προσώπου και των γνάθων.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ογκολογική Χειρουργική Στόματος, Σιελογόνων αδένων, Γνάθων, Κεφαλής & Τραχήλου

Cysts & Tumours of the Jaws

ΟΓΚΟΙ & ΚΥΣΤΕΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ

Οι κυστικές βλάβες και οι όγκοι των γνάθων αποτελούν μία ιδιαίτερη, αλλά αρκετά συχνή κατηγορία χειρουργικών βλαβών, οι οποίες εμφανίζονται με παρόμοια κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα. Διακρίνονται σε οδοντογενείς και μη οδοντογενείς βλάβες. Οι οδοντογενείς κύστεις και όγκοι απαντώνται αποκλειστικά στα οστά των γνάθων και προέχονται από παρέκκλιση ή υπολείμματα της φυσιολογικής διαδικασίας διάπλασης των οδοντικών ιστών (οδοντογένεσης).

ΚΥΣΤΕΣ ΓΝΑΘΩΝ

Οι κυστικές βλάβες αποτελούν την πιο συχνά απαντώμενη νοσολογική οντότητα των γνάθων, αριθμώντας περισσότερο από το 10% του συνόλου των αλλοιώσεων της στοματογναθοπροσωπικής χώρας. Πρόκειται για ενδοοστικές, παθολογικές κοιλότητες, οι οποίες επενδύονται από επιθήλιο και περιέχουν υγρό. Απαντώνται συχνότερα στην κάτω γνάθο και σχετίζονται κυρίως με νεκρά δόντια (ριζικές ή ακρορριζικές κύστεις - 55%),έγκλειστα δόντια (οδοντοφόρες κύστεις - 22%) ή αρχέγονο οδοντογενές επιθήλιο(κερατινοκύστεις - 11%).

 

ΟΓΚΟΙ ΓΝΑΘΩΝ

Οι όγκοι των γνάθων (καλοήθεις ή κακοήθεις), αποτελούν μία ακόμα ιδιαίτερη, αλλά λιγότερο συχνή κατηγορία βλαβών της στοματογναθικής περιοχής (περίπου 2% επί του συνόλου των αλλοιώσεων), οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με διαταραχές της διάπλασης των δοντιών (οδοντώματα - 45%) ή αρχέγονο οδοντογενές επιθήλιο (αδαμαντινοβλάστωμα - 11%). Απαντώνται επίσης συχνότερα στην κάτω σε σχέση με την άνω γνάθο.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι κύστεις και οι όγκοι των γνάθων χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία όσο αφορά στην ιστολογική τους προέλευση (επιθηλιακή ή μεσεγχυματική) και τη βιολογική τους συμπεριφορά (καλοήθη ή επιθετική). Η θεραπεία καθορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε βλάβης (ιστολογικός τύπος, έκταση, εντόπιση) και μπορεί να κυμαίνεται από απλή εκπυρήνιση και απόξεση της βλάβης μέχρι εκτεταμένη εκτομή του εμπλεκόμενου με τη βλάβη τμήματος της γνάθου (τμηματική ή περιφερική γναθεκτομή). Η προεγχειρητική διάγνωση με ιστοπαθολογική εξέταση (βιοψία) είναι συνήθως απαραίτητη για τον σχεδιασμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση θεραπευτικής προσέγγισης. Οι ιατροί του τμήματος διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για την αντιμετώπιση ακόμα και των πιο επιθετικών βλαβών, προσφέροντας ταυτόχρονα πλήρη ανατομική και λειτουργική αποκατάσταση του καταλειπόμενου οστικού ελλείμματος (αγγειούμενα ή μη αυτόλογα οστικά μοσχεύματα).