Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική
Transoral Robotic Surgery • T.O.R.S.

Aποτελεί την πιο προηγμένη χειρουργική μέθοδο θεραπείας της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου
και την αντιμετώπιση καλοήθων και κοκοήθων όγκων της οπίσθιας περιοχής της
γλώσσας και του στοματοφάρυγγα.

Profile Designer
Aπόδοση αρμονικών αναλογιών προσώπου

Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι ο μόνος που έχει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες,
ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο σύνολο των ανατομικών δομών
του προσώπου (δέρμα, μυς, οστά, χόνδροι), αποδίδοντας το καλύτερο δυνατό
αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ογκολογική Χειρουργική Στόματος,
Σιελογόνων αδένων, Γνάθων, Κεφαλής & Τραχήλου

Ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρούργος είναι ο πλέον ειδικός για τη διάγνωση
και τη χειρουργική αντιμετώπιση των καλοήθων και κακοήθων βλαβών
της περιοχής του στόματος, του προσώπου και των γνάθων.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αισθητική & Επανορθωτική Χειρουργική Προσώπου & Γνάθων

Reconstructive Facial Surgery

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επικεντρώνεται στην αποκατάσταση αισθητικών και λειτουργικών διαταραχών στην περιοχή του προσώπου και των γνάθων. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να σχετίζονται με συγγενείς καταστάσεις (προγναθισμός, οπισθογναθισμός, ασυμμετρία προσώπου, σχιστία χείλους και υπερώας, κτλ), τραυματισμό (κακώσεις οφθαλμικού κόγχου, γναθο-προσωπικό τραύμα, θλαστικά τραύματα προσώπου και στόματος κτλ) ή ογκολογικές επεμβάσεις (αισθητικές και λειτουργικές διαταραχές στη περιοχή του προσώπου, του στόματος και των γνάθων).

 

Virtual Surgical Planning

Με τη βοήθεια της πλέον σύγχρονης υπολογιστικής ψηφιακής τεχνολογίας - Virtual Surgical Planning - δημιουργείται μια τρισδιάστατη προσομοίωση του προσώπου, η οποία επιτρέπει το λεπτομερή σχεδιασμό του τελικού αποτέλεσματος, προσφέροντας το καλύτερο δυνατό αισιθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. 

ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ • ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ

Ορθογναθική Χειρουργική

Ελλειμματική ή υπέρμετρη ανάπτυξη των γνάθων –μικρογναθία ή μακρογναθία αντίστοιχα – αποτελούν το συχνότερο αίτιο ασυμμετρίας στην εμφάνιση του προσώπου. Με την ορθογναθική επέμβαση μπορούμε να αποδώσουμε σωστή - "ορθή" - σχέση μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμφάνιση του προσώπου. Η ορθογναθική χειρουργική αφορά, επίσης, άτομα με μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική άπνοια ύπνου ή διαταραχή στις σχέσεις των δοντιών, η οποία δε μπορεί να διορθωθεί μόνο με ορθοδοντική.

 

Δυσμορφία Προσώπου • Face Makeover

Σε περιπτώσεις που στην ασυμμετρία του προσώπου συμμετέχουν και άλλα χαρακτηριστικά, όπως το πηγούνι (κοντό ή μακρύ γένειο), η μύτη, οι γωνίες της γνάθου, τα ζυγωματικά ή τα αυτιά, η ορθογναθική θα πρέπει να συνδυαστεί με γενειοπλαστική, ρινοπλαστική, ζυγωματικά εμφυτεύματα, εμφυτευμάτα γνάθου και ωτοπλαστική προκειμένου να επιτευχθεί ένα άρτιο φυσικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

 

ΣΧΙΣΤΙΑ ΧΕΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΑΣ

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η σχιστία είναι μια από τις πιο συχνές συγγενείς δυσμορφίες των γνάθων και του προσώπου. Εμφανίζονται με συχνότητα 1:1000 γεννήσεις και αφορούν συνήθως υγιή κατά τ΄ άλλα νεογνά. Η ανατομική, αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των σχιστιών χείλους και υπερώας απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ομάδα μας συνεργάζεται με το «Κέντρο Αντιμετώπισης Σχιστιών του Χείλους και της Υπερώας» του  Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών.

 

Στάδια Αποκατάστασης

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις πραγματοπιούνται σε διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, η αποκατάσταση της φατνιοσχιστίας (σχιστίας της φατνιακής απόφυσης της άνω γνάθου) με οστικό μόσχευμα από τη λαγόνια ακρολογία, γίνεται μεταξύ 9 – 12 ετών και καθορίζεται από την “οδοντική ηλικία” του παιδιού (ανατολή κυνόδοντα). Η αποκατάσταση της ασυμμετρίας του προσώπου γίνεται με εξειδικευμένη ορθογναθική χειρουργική επέμβαση, μετά την ολοκλήρωση της διάπλασης των οστών των γνάθων (18 – 21 ετών). Ακολουθεί η τελική αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του άνω χείλους και της ρινός.

 

ΓΝΑΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

Αφορά στα κατάγματα και τα θλαστικά τραύματα της περιοχής του προσώπου, του στόματος και των γνάθων. Τα κατάγματα μπορεί να περιλαμβάνουν την κάτω γνάθο, την άνω γνάθο, τα ζυγωματικά, την περιοχή γύρω από τα μάτια (οφθαλμικός κόγχος), τα ρινικά οστά  ή συνδυασμούς αυτών. Ανάλογα με τη θέση και τη βαρύτητα μπορεί να επηρεάσουν την όραση, τη μάσηση, την κατάποση, την ομιλία ή και την αναπνοή.

 

Οι Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί είναι, βάση της εκπαίδευσής τους, οι πλέον καταρτισμένοι στη διάγνωση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταγμάτων της περιοχής του προσώπου και του οφθαλμικού κόγχου.Πολλοί ασθενείς με τραυματισμούς στο προσώπο εξετάζονται αρχικά στα επείγοντα ενός εφημερεύοντος νοσοκομείου και στη συνέχεια παραπέμπονται σε ειδικό γναθο-προσωπικό χειρουργό για περαιτέρω θεραπεία. Για την αποκατάσταση λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαίτερες αισθητικές (διατήρηση του περιγράμματος του προσώπου – “αόρατες” τομές στο πρόσωπο) και λειτουργικές (όραση – μάσηση – αναπνοή) απαιτήσεις της περιοχής.

 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ποιότητα ζωής και η κατά το δυνατό γρηγορότερη επανένταξη (rehabilitation) του ασθενούς στην πρo την εμφάνιση της νόσου καθημερινότητα  – Health Related Quality of Life – αποτελεί βασική επιδίωξη κάθε σύγχρονης ογκολογικής ομάδας που ασχολείται με την περιοχή του στόματος/ κεφαλής και τραχήλου. Θα σας προταθούν διάφορες επανορθωτικές επιλογές για να αποφασίσουμε μαζί το πλάνο το οποίο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Η ομάδα μας χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό 3D ανασύνθεσης των ανατομικών δομών (Virtual Surgival Planning) του προσώπου και το στόματος, ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση του ογκολογικού ελλείμματος.