Συγγενείς δυσπλασίες. Επανορθωτική γναθοπροσωπική χειρουργική.

Γράφει ο Δρ. Ιωάννης Χατζηστεφάνου MD, PhD, aFACS, Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Διευθυντής Β’ Γναθοπροσωπικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Η επανορθωτική γναθοπροσωπική χειρουργική επικεντρώνεται στην αποκατάσταση αισθητικών και λειτουργικών διαταραχών στην περιοχή του προσώπου, του στόματος και των γνάθων. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να σχετίζονται με συγγενείς καταστάσεις (προγναθισμός, οπισθογναθισμός, ασυμμετρία προσώπου,συγγενείς δυσπλασίες, σχιστία χείλους και υπερώας, κτλ), τραυμα (κακώσεις οφθαλμικού κόγχου, γναθο-προσωπικό τραύμα, θλαστικά τραύματα προσώπου και στόματος κτλ) ή ογκολογικές επεμβάσεις (ελλειμμάτα στη περιοχή του προσώπου, του στόματος και των γνάθων).

Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι ο μόνος που έχει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο σύνολο των ανατομικών δομών του προσώπου (δέρμα, μυς, οστά, χόνδροι), του στόματος και των γνάθων, αποδίδοντας το καλύτερο δυνατό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η κλινική μας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης ασθενών με ασυμμετρία προσώπου, σχιστία χείλους και υπερώας, δυσμορφία ρινός, γναθοπροσωπικό τραύμα, τραύμα από πυροβόλο όπλο, διαταραχές του οφθαλμικού κόγχου ή δυσλειτουργία του προσωπικού νεύρου. Χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη και προηγμένη τεχνολογία, με τρισδιάστατη ανάλυση (Virtual Surgical Planning) και δυνατότητα κατευθυνόμενης από υπολογιστή αναδόμησης (Computer assisted surgery) των οστικών δομών του προσώπου και των γνάθων.

 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ

Ορθογναθική Χειρουργική
Ελλειμματική ή υπέρμετρη ανάπτυξη των γνάθων –μικρογναθία ή μακρογναθία αντίστοιχα – αποτελούν το συχνότερο αίτιο ασυμμετρίας στην εμφάνιση του προσώπου. Με την ορθογναθική επέμβαση μπορούμε να αποδώσουμε σωστή – “ορθή” – σχέση μεταξύ της άνω και της κάτω γνάθου, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εμφάνιση του προσώπου. Η ορθογναθική χειρουργική αφορά, επίσης, άτομα με μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική άπνοια ύπνου ή διαταραχή στις σχέσεις των δοντιών, η οποία δε μπορεί να διορθωθεί μόνο με ορθοδοντική.

Συγγενείς Δυσπλασίες
Σε περιπτώσεις που στην ασυμμετρία του προσώπου συμμετέχουν και άλλα χαρακτηριστικά, όπως το πηγούνι (κοντό ή μακρύ γένειο), η μύτη, οι γωνίες της γνάθου, τα ζυγωματικά ή τα αυτιά, η ορθογναθική θα πρέπει να συνδυαστεί με γενειοπλαστική, ρινοπλαστική, ζυγωματικά εμφυτεύματα, εμφυτευμάτα γνάθου και ωτοπλαστική προκειμένου να επιτευχθεί ένα άρτιο φυσικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΗΜΙΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΣ
Εκτεταμένη και πρωτοποριακή επανορθωτική επέμβαση σε ασθενή με συγγενή δυσπλασία, στην οποία έγινε αποκατάσταση της συμμετρίας του προσώπου :
➟ Κρόταφος : Αλλοπλαστικό ένθεμα μέσω στεφανιαίας προσπέλασης
➟ Πριοφθάλμια περιοχή : Έξω κανθοπηξία
➟ Ζυγωματικό δεξιά : Εξατομικευμένο πλέγμα τιτανίου
➟ Παρειά δεξία : Αποκατάσταση με μυικό κρημνό κροταφίτη μυ
➟ Κάτω γνάθος : Οστεοτομίες
➟ Γωνίες κάτω γνάθου : Αλλοπλαστικά ενθέματα
➟ Πηγούνι : Σύνθετη οστική γενειοπλαστική για διόρθωση ασυμμετρίας
➟ Λαιμός : Neck lift για την αφαίρεση της περίσσειας δέρματος
➟ Αυτί : Ωτοπλαστική
Ο σχεδιασμός της επέμβασης έγινε μετά από ανάλυση των αναλογιών του προσώπου (ανάλυση μαλακών μορίων σε φωτογραφία) και σχεδίαση της επέμβασης σε 3D λογισμικό Virtual Surgical Planning σε συνεργασία με το Ε.Κ.Π.Α.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (17-19 Ιαν., HAOMS 2020 AESTHETICS), με κεντρικό θέμα την Αισθητική Χειρουργική Προσώπου, ο Dr. Ιωάννης Χατζηστεφάνου MD, PhD κατέλαβε το 2ο Βραβείο με θέμα : “Ο ρόλος του τρισδιάστατου χειρουργικού σχεδιασμού (Virual Surgical Planning) στη προηγμένη αισθητική χειρουργική προσώπου.”

Συγγενείς δυσπλασίες
Συγγενείς δυσπλασίες
Σύνδρομο Ημιπροσωπικής Μικροσωμίας
Συγγενείς δυσπλασίες
Σύνδρομο Ημιπροσωπικής Μικροσωμίας
Συγγενείς δυσπλασίες
Σύνδρομο Ημιπροσωπικής Μικροσωμίας
Συγγενείς δυσπλασίες
Σύνδρομο Ημιπροσωπικής Μικροσωμίας

ΣΧΙΣΤΙΑ ΧΕΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΑΣ

Η σχιστία είναι μια από τις πιο συχνές συγγενείς δυσμορφίες του προσώπου, του στόματος και των γνάθων. Εμφανίζονται με συχνότητα 1:1000 γεννήσεις και αφορούν συνήθως υγιή κατά τα άλλα νεογνά. Η ανατομική, αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των σχιστιών χείλους και υπερώας απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις πραγματοπιούνται σε διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού.

Κέντρο Αντιμετώπισης Σχιστιών του Χείλους και της Υπερώας
Η κλινική μας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με το «Κέντρο Αντιμετώπισης Σχιστιών του Χείλους και της Υπερώας» του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, υπο τη Διεύθυνση του Dr. Κουδουμνάκη Εμμανουήλ, Παιδο-ΩΡΛ. Η ομάδα μας απαρτίζεται από όλες τις εμπλεκόμενες με τη σχιστία ειδικότητες, παιδο-ωτορινολαρυγγολόγους, γναθοπροσωπικούς χειρουργούς, πλαστικούς χειρουργούς, παιδιάτρους, ειδικούς ορθοδοντικούς και λογοθεραπευτές, ώστε να αντιμετωπίζει ολιστικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδία με σχιστία.

Σχιστία Φατνιακής Απόφυσης
Αφορά στην επέκταση της σχιστίας στα ούλα και στη φατνιακή απόφυση της άνω γνάθου. Η αποκατάσταση της φατνιοσχιστίας γίνεται μεταξύ 9 – 12 ετών και καθορίζεται από την “οδοντική ηλικία” του παιδιού (ανατολή κυνόδοντα). Η αποκατάσταση του οστικού ελλείμματος γίνεται με λήψη αυτόλογου οστικού μοσχεύματος από το λαγόνιο οστό. Κατά περίπτωση μπορεί να απαιτηθεί και η χρήση αυξητικών παραγόντων (P.R.P.), οι οποίοι θα επισπεύσουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης του οστικού μοσχεύματος στη δέκτρια περιοχή (σχιστία). Στόχος της αποκατάστασης είναι να “γεφυρωθεί” το οστικό έλλειμα στην άνω γνάθο (αποκατάσταση προσώπου) και να δημιουργηθεί το οστικό υπόβαθρο για την ανατολή του κυνόδοντα. Η αποκατάσταση της φατνιοσχιστίας γίνεται μεταξύ 9 – 12 ετών, ανάλογα με το πότε αρχίζει να ανατέλει ο κυνόδοντας. Καθορίζεται δηλαδή από την “οδοντική ηλικία” του παιδιού.

Ορθογναθική σε Σχιστία
Η μειωμένη ανάπτυξη της άνω γνάθου και του μέσου τριτημόριο του προσώπου, οδηγεί συχνά σε ασυμμετρία της εμφανίσης του προσώπου και διαταρχή της σύγκλεισης των δοντίων. Με την ορθογναθική χειρουργική αποδίδεται σωστής (“ορθής”) σχέσης μεταξύ της άνω και της κάτώ γνάθου και, μέσω αυτής, αισθητική βελτίωση της εμφάνισης του προσώπου και αποκατάσταση λειτουργικών προβλημάτων, όπως δυσκολία στη μάσηση και στην ομιλία.

Η ορθογναθική χειρουργική σε έδαφος σχιστίας, θα πρέπει να διενεργείται από ειδικό χειρουργό με επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία στην ορθογναθική και την επανορθωτική χειρουργική προσώπου. Ταυτόχρονα με τη διευθέτηση των γνάθων, συχνά απαιτείται αναμόρφωση της περιοχής του γενείου (οστική γενειοπλαστική), τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος ή αλλοπλαστικών εμφυτευμάτων στη περιοχή των ζυγωματικών.

Η κλινική μας χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη και προηγμένη τεχνολογία, με τρισδιάστατη ανάλυση του προσώπου (Virtual Surgical Planning), δυνατότητα κατευθυνόμενης από υπολογιστή αναδόμησης (Computer assisted surgery) των οστικών δομών του προσώπου και των γνάθων και πιεζοχειρουργική (Piezosurgery) για ταχύτερη επούλωση και προστασία των νέυρων και αγγείων της περιοχής.

Σχιστία
Σχιστία | Προηγμένη Ορθογναθική Χειρουργική
Συγγενείς δυσπλασίες
Virtual Surgical Planning
Σύνδρομο Ημιπροσωπικής Μικροσωμίας
Σύνδρομο Ημιπροσωπικής Μικροσωμίας
Σύνδρομο Ημιπροσωπικής Μικροσωμίας
Σύνδρομο Ημιπροσωπικής Μικροσωμίας

Search myoms.gr