ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΚΘΥΛΗΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – Individual Patient Solution (IPS) Facial Feminization Surgery – Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΚΘΥΛΗΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΚΘΥΛΗΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΚΘΥΛΗΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 2
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΚΘΥΛΗΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3
Facial Feminization 1
Facial Feminization 2
IPS-Feminatiozation-Surgery-Greece