Πρωτοποριακή Επέμβαση υπολογιστικά καθοδηγούμενης ογκολογικής εκτομής και αποκατάστασης προσώπου και οφθαλμικού κόγχου.

IPS ΈΝΘΕΜΑ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΓΧΟΥ
IPS Zygomatic Impant _ AFTER (πάνω) _ BEFORE (κάτω)
IPS Zygomatic Impant _ AFTER (πάνω) _ BEFORE (κάτω)
IPS ΈΝΘΕΜΑ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΓΧΟΥ