Πρωτοποριακή Επέμβαση υπολογιστικά καθοδηγούμενης ογκολογικής εκτομής κάτω γνάθου.

Καινοτομία
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Εκτομή
ΕΚΤΟΜΗ
Αποκατάσταση
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ένθεμα γνάθου
ΕΝΘΕΜΑ ΓΝΑΘΟΥ
Καρκίνος στόματος
Καρκίνος στόματος
Επέκταση σε πρόσωπο και λαιμό
Επέκταση σε πρόσωπο και λαιμό
Virtual Surgical Planning
Virtual Surgical Planning
Υφολική γναθεκτομή
Υφολική γναθεκτομή
Έλλειμμα γνάθου
Έλλειμμα γνάθου
Έλλειμμα προσώπου και λαιμού
Έλλειμμα προσώπου και λαιμού
Λειτουργική αποκατάσταση
Λειτουργική αποκατάσταση
Αισθητική αποκατάσταση
Αισθητική αποκατάσταση