Ομιλητής στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Κεφαλής και τραχήλου.

Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου